Xe tuần tra điện A8J

Xe tham quan

Mô hình: GD6-A8

Tải trọng: 8 người

Kích thước: 3860 * 1500 * 2070mm