Thiết kế mô-đun là sản phẩm được chia thành nhiều phần (có nghĩa là nhiều mô-đun), các loại mô-đun giống nhau có thể được tái sử dụng và hoán đổi cho nhau trong họ sản phẩm, các tổ hợp mô-đun liên quan có thể là sản phẩm cuối cùng. Thông qua sự kết hợp của mô-đun cấu hình, nó có thể tạo ra các sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng; Việc sử dụng lặp đi lặp lại sự tương đồng, nó có thể làm cho toàn bộ vòng đời của các nguồn lực mua sắm sản phẩm, hậu cần, sản xuất và dịch vụ được đơn giản hóa.
 
1. Sản phẩm có độ dẻo cao, chức năng và ứng dụng có thể thay đổi linh hoạt, ứng dụng ngày càng rộng rãi.
 
2. Các sản phẩm có xu hướng thông minh hơn.
 
3. Có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng tốt hơn, OEM và ODM có sẵn.
 
4. Chất lượng của các sản phẩm ổn định hơn.
 
5. Thời gian giao hàng nhanh hơn.
 
6. Áp lực hàng tồn kho của khách hàng có thể được giảm bớt